شرکت اسپیس سازان حدید

تولید کننده اسپیس فریم (سازه های نمایشگاهی)

  • 09123644722 اسپیس سازان حدید
  • 09121818842 اسپیس سازان حدید
  • info(at)spacesazanhadid(dot)ir اسپیس سازان حدید

سوله نمایشگاهی

9 خرداد 1403
اجرای سالن و نمایشگاه
سوله اسپیس و اسپیس فریم

از جمله مناسب ترین و کم هزینه ترین سازه ها برای ساخت و احداث یک سوله نمایشگاهی استفاده از اسپیس فریم است

برای ساخت نمایشگاه اسپیس و اسپیس فریم به شکل سوله باید پلکان اندازه ارتفاع پایه های سوله (اسپیس و اسپیس فریم ها) را زیاد کرد. به طوری که برای پایه ی اول اسپیس ۲۳۰ سانتی متری، پایه دوم اسپیس ۲۷۰ سانتی متری، پایه سوم اسپیس ۳۰۰ سانتی متری و... متناسب با متراژ و اندازه سوله میزان متراژ اسپیس و اسپیس فریم ها افزایش میابد. پس از نصب آخرین و بزرگترین اسپیس و اسپیس فریم، روند میزان متراژ افزایشی ارتفاع اسپیس و اسپیس فریم ها عکس میشود. متناسب با اندازه های قبلی متراژ را کاهش میدهیم. تا به آخرین و کوتاه ترین پایه اسپیس و اسپیس فریم ۲۳۰ سانتی متری برسیم. شیب سوله به وسیله اسپیس و اسپیس فریم به متراژ عرض کار بر روی سقف غرفه ها ایجاد میشود. در آخر چادر سوله بر روی آن کشیده میشود. چادر سوله از آسیب های شرایط آب هوایی مانند برف و باران به داخل سوله اسپیس و اسپیس فریم جلوگیری می کند.