شرکت اسپیس سازان حدید

تولید کننده اسپیس فریم (سازه های نمایشگاهی)

  • 09123644722 اسپیس سازان حدید
  • 09121818842 اسپیس سازان حدید
  • info(at)spacesazanhadid(dot)ir اسپیس سازان حدید

غرفه نمایشگاهی

9 خرداد 1403
اجرای غرفه
غرفه اسپیس و اسپیس فریم

غرفه های نمایشگاهی اسپیس فریم در ابعداد و طراحی های گوناگون اسپیس بسته به نیاز شما

غرفه های نمایشگاهی اسپیس و اسپیس فریم معمولا در ابعاد ۳×۳ یا ۳×۲.۳۰ احداث میشوند. در هنگام نصب عموما غرفه اسپیس و اسپیس فریم را به گونه ای احداث میکنند؛ که در جلوی غرفه ی اسپیس و اسپیس فریم امکان قرار گیری بنر مخصوص بر روی اسپیس و اسپیس فریم وجود داشته باشد. که اصطلاحا به آن کتیبه غرفه اسپیس و اسپیس فریم گفته میشود. روش نصب و احداث غرفه اسپیس و اسپیس فریم به این صورت است. ابتدا طول و عرض اسپیس و اسپیس فریم ها را به وسیله بست اسپیس فریم به یک دیگر متصل میکنیم. همین کار برای پایه های جلوییه سازه های اسپیس و اسپیس فریم تکرار میشود. سپس سازه اسپیس و اسپیس فریم را بصورت عمودی قرار می دهیم. به وسیله اسپیس و اسپیس فریم هایی که برای عمق غرفه در نظر گرفته شده؛ سازه های اسپیس و اسپیس فریم را به یک دیگر متصل میکنیم. در نهایت برای استحکام بیشتر غرفه های اسپیس و اسپیس فریم پایه های آنرا به وسیله اسپیس و اسپیس فریم و بست اسپیس فریم به یکدیگر متصل میکنیم. بر روی غرفه ها به فاصله ی ۱ متر از یکدیگر یک اسپیس و اسپیس فریم که طول بیشتری دارد، به وسیله بست اسپیس فریم نصب میشود. این کار به جهت پر کردن سقف و کاهش شیب غرفه اسپیس و اسپیس فریم انجام میشود. سپیس چادر نمایشگاهی روی غرفه های اسپیس و اسپیس فریم نصب و پهن میشود. در آخرین مرحله یک ریسه کابل برق بر روی کیت ها نصب میشود. و برای هر غرفه اسپیس و اسپیس فریم یک کلید برای روشنایی و یک پریز برای وسایل برقی قرار میگیرد.